Trao yêu thương - trao hạnh phúc

Vô thường

920.000 

Chia sẻ:

Dù biết cuộc sống này là vô thường, nhưng vẫn khó để chấp nhận sự thật đau lòng đó. Chúng ta tạm gác những thương tiếc đó lại để chu toàn cho việc đưa tiễn được trọn vẹn. Vòng hoa vô thừơng như sự san sẻ nỗi mất mát bạn đến với gia đình người đã khuất.

090 304 9670